หลักการชกต่อยในกีฬามวยไทย

มวยคือกีฬาชนิดหนึ่งที่เป็นศิลปะการป้องกันตัว ที่เปิดกว้างมากขึ้น สามารถพบเห็นการจัดตั้งชมรมมวยไทย หรือการแข่งขันระดับประเทศ ประโยชน์ที่ได้จากการชกต่อย สามารถเป็นอาวุธไว้คอยช่วยเหลือจากภัยอันตรายที่มาถึงตัวหรือใช้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง และเป็นการอนุรักษ์มวยไทยให้อยู่คู่กับคนไทยสืบทอดต่อไป

มวยไทยสามารถพบเห็นในปัจจุบันได้ง่ายขึ้น จากการเปิดเสรีภาพให้กับคนที่มีความสนใจเรียนแม่ไม้มวยไทย เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสำคัญในการศึกษาเล่าเรียน เป็นหลักสำคัญในการยึดถือ คือ หลักการเป็นนักมวยที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

  1. การป้องกันตัว จะเป็นนักมวยที่ดีได้ ต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมฝึกฝน มีความเข้าใจในการใช้สรีระร่างกาย การเคลื่อนไหว การมีสติรู้ตัวเตรียมพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง จนเกิดความชำนาญ
  2. การป้องกันตัว เริ่มจากการยืน ให้มั่นคง สูงเด่น รู้จักตั้งการ์ดเพื่อป้องกันศัตรู และการเก็บคางเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บบริเวณจุดสำคัญ  รวมถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆอย่างถูกวิธี
  3. การเคลื่อนไหวขา ให้เคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะ โดยเริ่มจากเท้าหน้า ให้ปลายเท้าจรดไปข้างหน้า พร้อมกับลงน้ำหนักแค่ครึ่งฝ่าเท้าเท่านั้น ส่วนเท้าหลัง ให้วางเฉียง มีความกว้างกว่าหัวไหล่ ลงน้ำหนักเพียงหนึ่งในสี่ที่นิ้วหัวแม่เท้า
  4. การเคลื่อนไหวแขน ผู้ต่อสู้ต้องรู้วิธีการป้องกันจุดสำคัญบริเวณใบหน้าให้ดี เพราะเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้น็อกได้ ดังนั้นแล้วการเตรียมพร้อมมีสติ รู้ตัว อยู่การต่อสู้อยู่เสมอ จึงช่วยป้องกันได้ดี โดยการเคลื่อนไหวแขนอย่างถูกวิธีเริ่มจากยกแขนหน้า กำหมัดอยู่ระดับเดียวกันกับหัวไหล่ หรือโหนกแก้ม ยกแขนหลัง กำหมัดอยู่ระดับเดียวกับกับแก้ม ศอกไม่ต้องกางหรือแนบชิดลำตัวจนเกินไป สายตามองระดับอก สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้ชัดเจน
  5. การเคลื่อนไหวหลอกล่อคู่ต่อสู้ การตั้งรับ การโจมตี การขยับเข้า-ออก ควรรักษาทั้งระยะไกลและระยะประชิด สายตามองการเคลื่อนไหวของอีกฝ่าย พร้อมทั้งเคลื่อนไหวแขน-ขาด้วยการใช้ท่วงท่าที่มีกลลวงซ่อนอยู่ภายใน

การเป็นนักมวยที่ดี ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนที่สนใจในกีฬาชนิดนี้ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไป สามารถเป็นนักกีฬาที่ดีได้ หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมวยไทยที่ถูกต้อง มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกวิธีถูกจังหวะ หรือเข้าใจหลักการต่อยมวยอย่างแท้จริง พร้อมทั้งหมั่นฝึกซ้อมเป็นประจำ จนเกิดความชำนาญ สามารถสืบบทอดความรู้เหล่านี้ให้กับเยาวชนได้ นั่นคือความสำเร็จของการเป็นนักมวยที่ดี  ดังนั้นแล้วการมีหลักการต่อยมวยที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น