อำนาจและหน้าที่ของผู้ฝึกสอน

            ในเกมการแข่งขันบาสเกตบอลนั้นระหว่างการแข่งขันหรือแม้แต่ระหว่างการฝึกซ้อมนั้นผู้ที่สำคัญคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้ฝึกสอนเพราะจะช่วยชี้นำแนวทางให้เราเล่นไปในทิศทางต่างๆได้กันอย่างเป็นทีมที่แท้จริงและฝึกฝนทักษะต่างๆให้เราได้เป็นอย่างดี วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงอำนาจและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

            สำหรับอำนาจและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนนั้นข้อแรกเลยคือผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเป็นผู้แทนคนเดียวของทีมซึ่งอาจจะติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะบันทึกคะแนนระหว่างเกมการแข่งขันเกี่ยวกับสถิติข้อมูลต่างๆซึ่งจะต้องทำด้วยความสุภาพ และกระทำได้เมื่อบอลตายและนาฬิกาแข่งขันหยุดเดินเท่านั้นและ ต้องไม่ขัดขวางการเล่นของเกมการแข่งขันตามปกติผู้ฝึกสอนนั้นอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันตามเวลากำหนดจะต้องเป็นตัวแทน ส่งรายชื่อและหมายเลขสมาชิกของทีมที่ลงเล่นในการแข่งขันนั้นให้แก่ผู้บันทึกคะแนนพร้อมทั้งระบุชื่อหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมอีกด้วยและอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันตามกำหนดเวลาผู้ฝึกสอนทั้งสองทีมจะต้องยืนยันรับรองรายชื่อและหมายเลขสมาชิกของทีมและชื่อผู้ฝึกสอนโดยลงลายมือชื่อในบันทึกคะแนนในเวลาเดียวกันจะต้องแจ้งให้ผู้เล่น 5 คนแรกซึ่งเริ่มเกมการแข่งขันผู้ฝึกสอนทีมแรกจะเป็นฝ่ายแจ้งก่อนสำหรับผู้เล่นสำรองที่มาช้าอาจจะลงแข่งขันได้โดยมีข้อแม้ว่าผู้ฝึกสอนต้องส่งรายชื่อของเขาในใบรายชื่อสมาชิกขอ ทีมให้แก่ผู้บันทึกคะแนนก่อนเริ่มการแข่งขันและเฉพาะผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเท่านั้นที่ร้องขอเวลานอกได้เฉพาะผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเท่านั้น แต่ไม่ใช่พร้อมกันทั้งสองคนอนุญาตให้ยืนขึ้นได้ระหว่างเกมการแข่งขันรวมถึงหัวหน้าทีมซึ่งทำหน้าที่แทนผู้ฝึกสอนสำหรับเหตุผลใดก็ตามเมื่อผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ร้องขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นต้องรายงานตัวต่อผู้บันทึกคะแนนและต้องพร้อมที่จะเข้าเล่นโดยทันทีถ้าผู้ช่วยฝึกสอน ลงลายมือชื่อในใบบันทึกคะแนนก่อนเกม การแข่งขัน เขาจะได้รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและมีอำนาจและหน้าที่ทั้งหมดถ้าผู้ฝึกสอนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

            อย่างไรก็ตามหัวหน้าทีมจะทำหน้าที่แทนผู้ฝึกสอน ถ้าไม่มีผู้ฝึกสอนหรือ ผู้ฝึกสอนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และไม่มีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในใบบันทึกคะแนนถ้าหัวหน้าทีมต้องออกสนามสำหรับเหตุผลใดก็ตามเขาอาจจะปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนต่อไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาต้องการออกจากการแข่งขันเนื่องจากการฟาล์วเสียสิทธิ์หรือถ้าเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนได้เพราะการบาดเจ็บผู้เล่นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแทนต้องปฏิบัติหน้าที่ ในการเป็นผู้ฝึกสอนด้วย