มารยาทของการเล่นกีฬากอล์ฟกีฬาผู้ดีที่ควรศึกษาก่อนเข้าชม

กีฬากอล์ฟถือเป็นกีฬาของผู้ดี ที่ต้องมีความสุภาพชน ดังนั้นสิ่งที่ถือสากันมากที่สุด คือ เรื่องมารยาท เพราะกีฬากอล์ฟนั้น ไม่มีกรรมการคอยเฝ้าดู หรือควบคุมเกมการเล่น ดังนั้น มารยาท จึงเป็นเครื่องมือปกป้องการร่วมเล่นในสนามเดียวกันให้เป็นแกติสุข นักกอล์ฟทุกคนจะต้องมีความสุภาพ มีน้ำใจ กฎ มีวินัย เป็นนักกีฬาตลอดเวลาที่ร่วมในการเล่นกอล์ฟ

มารยาทของการเล่นกีฬากอล์ฟ มีดังนี้ คือ

คำนึงถึงผู้อื่นก่อนเสมอ

1.ผู้เล่นไม่ไปรบกวน หรือทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิในการเล่น ด้วยการเคลื่อนไหว พูดคุย หรือทำให้เกิดเสียที่ไม่จำเป็น

2.ผู้เล่นไม่ควรยืนใกล้ หรือยืนด้านหลังหลุมโดยตรง ขณะที่ผู้เล่นอื่นกำลังเล่น

3.ผู้เล่นไม่ควรเหยียบเส้นทาง หรือไม่ยืนทอดเงาบนเส้นทางพัตต์ของผู้อื่น

4.ผู้เล่นควรอยู่บนกรีน หรืออยู่ใกล้กรีน จนกระทั่งทุกคนในกลุ่มเล่นจบหลุมแล้ว

คำนึงถึงความปลอดภัยอันดับแรก

1.ผู้เล่นควรแน่ใจว่า ไม่มีผู้ใดยืนอยู่ใกล้ หรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจโดนไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ก้อนดิน ก้อนหิน ก้อนกรวด กิ่งไม้ หรือสิ่งอื่นๆที่อาจจะกระเด็นไปโดนขณะที่ทำการสวิง หรือซ้อมสวิง

2.ผู้เล่นไม่ควรเล่น จนกว่าผู้เล่นที่เล่นอยู่ข้างหน้าพ้นระยะตีไปแล้ว

3.ผู้เล่นควรเตือนผู้ดูแลสนามหรือผู้อื่นที่อยู่ใกล้ หรืออยู่ข้างหน้า เมื่อจะตีที่อาจเป็นอันตรายต่อเขา

4.ถ้าผู้เล่นตีลูกไปยังทิศทางที่มีอันตรายต่อผู้อื่น ควรตะโกนเตือนไปด้วยว่า “โฟร์” ดังๆ

ลำดับและช่วงเวลาในการเล่น

1.กลุ่มที่เล่นเต็มรอบมีสิทธิ์ขอผ่านกลุ่มที่ยังไม่ได้เล่น หรือกลุ่มที่เล่นไม่ครบรอบ

2.ผู้เล่นควรเล่นในช่วงเวลาเหมาะสม และรักษาระยะห่างกับกลุ่มที่เล่นรอยู่ข้างหน้า

3.ถ้าถูกกลุ่มหน้าทิ้งระยะห่างหนึ่งหลุม และทำให้กลุ่มหลังติดขัด ควรให้กลุ่มหลังเล่นผ่านไปก่อน

4.ผู้เล่นควรเล่นทันทีที่ถึงลำดับการเล่นของตน หากเชื่อว่าลูกของตนอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ำหรือเข้าไปในเขตโอบี ผู้เล่นควรเล่นลูกสำรองออกไปด้วย

ช่วยระวังและรักษาสภาพสนาม

1.ผู้เล่นควรหลีกเลี่ยงการทำให้หลุม  กรีน หรือส่วนต่างๆของสนามเกิดความเสียหาย ควรซ่อมรอยที่เกิดจากการตี ซ้อมสวิง รอยลูกตก หรือรอยที่เกิดจากรองเท้ากอล์ฟบนกรัน

2.ผู้เล่นควรเกลี่ยรองเท้าของตัวเองหรือผู้อื่น และรอยต่างๆในบ่อทรายให้ราบเรียบหลังเล่นเสร็จแล้ว

3.ผู้เล่นควรปักธงที่เดิมในหลุมให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางออกจากกรีน

นอกจากการเล่นกอล์ฟที่เก่งแล้ว การมีมารยาทที่ดีในการเล่นกอล์ฟนั้น จะส่งผลให้แก่ภาพลักษณ์ของผู้เล่น ให้มีความน่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยกย่อง